اینکه پنجره ی همسایه تان با فاصله ی یک و نیم متری و ارتفاع تقریبا دو متری بالای سرتان باشد هیچ مشکلی ندارد!اما اینکه همسایه تان تلپی بنشیند کنار پنجره و انگاری که جلویش سواحل هاواییست،نیم ساعت فقط به سمت و سوی خانه تان نگاه کند یعنی مجبوری از روی صندلی بلند شوی...بروی پرده را بکشی و دوباره بنشینی روی صندلی و با خودت بگویی:«همسایه ی خوب و بی سروصدا هم آرزوست.» نام برده یک دختر دو ساله دارد که از بس جیغ می کشد همیشه ی خدا صدایش گرفته و خش دار است...با خودم گفتم کاش می شد بروم به مادرش بگویم بچه ات را اندکی ساکت کن مسلمان! ما آسایش نداریم از دست جیع هایش...که یکهویی :


- ضحاااااااااااااااااا اینقدر جیغ نکــــــــــــــــــــــــــــــــــــش!!!!


:|

خدا حفظشان کند! 

چه حنجره ای دارند این مادر و دختر :|


:: پاکش کردم...حرف هایم را...وقتی دوستان زیادی داری...این همه مخاطب...دیگر فقط خودت نیستی...دل خیلی ها این وسط هست...دوست ندارم بیش از این با نوشته هایم غمی به دلتان روانه شود...کاش لبخند بزنید...

:: زندگی دوست داشتنی است نه؟ فقط گاهی یک روزهاییش سخت می گذرد همین...

:: و الابذکرالله تطمئن القلوب...