حال و هوایم فرق دارد این روزها...

کتاب زندگی ام بوی کهنگی می دهد انگار...

این روزها...

غروب که می شود دلم بیشتر می گیرد...

گویی لحظاتم چیزی کم دارند...

چیزی مثل خودم...

چیزی مثل خودِ دور افتاده ام...:: در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست

خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست

چگونه شرح دهم لحظه لحظه ی خود را

برای این همه ناباور خیال پرست...

[محمدعلی بهمنی]


+ بشنوید.