او به راستی نمی دانست به کجا می رود.اما این را می دانست که به جایی می رود.چون هر کس به هر حال باید به جایی برود.مگر نه؟!


:: سرگذشت لافکادیو،شل سیلور استاین

:: البته برای گروه سنی 10 تا 12 ساله D: منتهی خوندنش برای بزرگترها خالی از لطف نیست :))